Barbaars

Je moet wel uit stevig hout gesneden zijn om altruïsme (“Ik ben anderen toch maar tot last”) een redelijk argument te vinden voor levensbeëindiging (column Beatrijs Ritsema, NRC Handelsblad, 29 november).

Er zullen immers veel te veel mensen zijn die, eenmaal oud en ziek, hoe dan ook gaan piekeren over de vraag of hun omgeving ze niet liever kwijt dan rijk is. Zelfs als tegenspraak dan weinig helpt, kan het toch evenmin de bedoeling zijn zulke twijfels met een spuitje te honoreren; temeer daar de kans groot is dat die twijfels pas echt gaan opspelen wanneer zo'n honorering de - daarmee wel degelijk barbaarse - gewoonte zou worden.

    • Hedda Martens