Bakker (5)

Een interessant, eerlijk doch bot interview in het Zaterdags Bijvoegsel van 9 december vraagt om enige nuancering. Het AMC heeft juist de ongelukkige discussie (door de EO gelanceerd) achter de rug over prenatale diagnostiek, oogafwijkingen en abortus of Dirk Bakker suggereert dat in het AMC 'ze een zwangerschap beëindigen omdat mevrouw op skivakantie wil. Indicatie wintersport, slobber maar weg die boel!'

Toen in Utrecht in 1968 Dolle Mina's een gynaecologenvergadering bezochten met op hun buik geschreven 'Baas in eigen buik' heb ik hen naar buiten geleid en met hen gediscussieerd over mijn motto 'Baas over eigen handen'. Naast de terechte autonomie van de vrouw staat de morele verantwoordelijkheid van artsen voor wat ze doen. Dirk Jan Bakker suggereert met zijn opmerkingen dat hij in het AMC in 'een zootje ongeregeld' is terecht gekomen. Van nabij weet ik dat daar, zoals in bijna alle ziekenhuizen, abortus vooral op medische indicatie wordt verricht en er binnen de grenzen van de wet zeer zorgvuldig wordt gewerkt. Al even ongenuanceerd spreekt Bakker over euthanasie en in vitro fertilisatie. Zonder hem zou er geen enkele tegenkracht meer zijn! Ik wens het AMC veel sterkte met deze doorslaande mannenbroeder.

    • Prof.Dr. A.A. Haspels