Bakker (4)

In het interview met medisch directeur van het AMC Dirk Jan Bakker zegt deze zich zeker in deze periode gevoelig te weten voor vrouwelijk schoon.

Door bijvoorbeeld een telefoontje voor een spoedgeval blijft hij voor verdere intimiteiten bewaard. Verder in het gesprek uit hij zich denigrerend over vrouwen die abortus laten plegen. 'Omdat de vrouw op wintersport wil', denkt meneer Bakker. Aan het eind van het gesprek zet hij zijn eigen kinderen en vrouw als gemankeerden neer. Zijn kinderen zijn onvolwassen en zijn vrouw is verslaafd aan de drank. De heer Bakker wil wel relatietherapie. In de acht jaar die ik in een abortuskliniek (Bloemenhove) werkzaam was, ben ik voor een abortus nog nooit de motivatie 'wintersport' tegengekomen. In de negen jaar die ik nu in de verslavingszorg (Brijder Stichting) werk, kwamen veel werkverslaafde mannen hun aan alcohol verslaafde vrouwen afleveren. Steeds weer bleken dergelijke vrouwen zichzelf jarenlang te hebben weggecijferd. Toen ze dat uiteindelijk niet meer volhielden, probeerden ze zichzelf letterlijk weg te drinken. Het is te hopen dat meneer Bakker de les in ware bescheidenheid ter harte neemt, niet alleen afwacht en bidt, maar zichzelf eens wegcijfert.

    • Drs. Th. H.C. Bierman