Bakker (3)

De pas benoemde directeur algemeen medische dienst van het AMC, Dirk Jan Bakker, geeft in het Zaterdags Bijvoegsel van 9 december zijn medewerkers een aantal forse vegen uit de pan. Eén daarvan treft mij persoonlijk. Als voorbeeld van de 'krankzinnige situatie' geschapen door de abortus provocatus in het AMC, noemt hij een zwangerschap die wordt afgebroken omdat mevrouw op skivakantie wil: “Indicatie wintersport, slobber maar weg die boel.”

Gedurende twintig jaar, van 1973 tot 1993, heb ik persoonlijk in wekelijkse samenkomsten met assistenten, maatschappelijk werkers, stafleden en studenten alle abortusverzoeken besproken die in het AMC werden gedaan, en ik ben dus verantwoordelijk geweest voor het beleid ten aanzien van abortus in het AMC. Ik was steeds weer onder de indruk van de grote maatschappelijke en persoonlijke problemen die een rol speelden bij ongewenste zwangerschappen, en ook van de moeite die het veel vrouwen kostte om te besluiten tot de in hun ogen vaak enig mogelijke oplossing: het afbreken van de zwangerschap. Na mijn pensionering is de gang van zaken bij abortusverzoeken naar ik verneem niet veranderd. Dertig jaar geleden was mijn opvatting over abortus enigszins vergelijkbaar met die van Bakker nu; mijn oordeel is sindsdien radicaal veranderd. Reden van die verandering is vooral: confrontatie in de spreekkamer met vrouwen die een abortusverzoek deden, en met hun problemen.

De opmerking van Bakker over 'indicatie wintersport' getuigt van onkunde, is krenkend ten aanzien van de medewerkers die op dit gebied deskundigheid bezitten, en kwetsend tegenover vrouwen die zich in het AMC laten behandelen. Bakker had zijn principiële standpunt dat iedere abortus moord is, kunnen illustreren door het voorbeeld te kiezen van een ernstig probleem, bijvoorbeeld een jong meisje dat zwanger is geworden door incest of aanranding. Dan was zijn morele dilemma helder geweest. Nu hij zijn standpunt verdedigt door dat van anderen, zijn eigen medewerkers, als belachelijk en absurd voor te stellen, wekt hij de indruk dat hij de problemen waarom het hier gaat niet kent.

    • Prof.Dr. P.E. Treffers