Zürich Verzekering banen op de tocht

Bij de verzekeringsmaatschappij Zürich in Nederland, onderdeel van het gelijknamige Zwitserse assurantieconcern, staat een nog onbekend aantal banen op de tocht. Een op stapel staande integratie van Zürich Leven te Den Haag en Zürich Verzekeringen (schadebedrijf) te Leidschendam kost naar verwachting banen, zo heeft de maatschappij bevestigd.

Over aantallen valt op dit moment niets te zeggen. Er vinden thans oriënterende gesprekken met de bonden plaats. “Gedwongen ontslagen zijn vooralsnog niet aan de orde. Mochten er arbeidsplaatsen sneuvelen, dan zal in elk geval voor een passend sociaal plan worden gezorgd. Voltooiing van de integratie is eind 1997 gepland. Vacatures worden op het ogenblik intern opgevuld”, aldus een woordvoerster. Bij Zürich Nederland werken totaal 550 mensen, van wie 290 bij leven en 260 bij schade.

De komende integratie zorgde al voor wisselingen bij de directie. Drs. J. Pennink (50), directeur van Zürich Leven, stapt per 31 januari op. Met de integratie komt de eindverantwoordelijkheid bij één directeur te liggen. Deze topfunctie zal worden vervuld door A. Sandkuyl, die afkomstig is van Elvia Verzekeringen. De directeur van het schadebedrijf van Zürich, H. Hoogendoorn, vertrok al eerder.