Zalm verwacht tegenvaller van twee miljard

DEN HAAG, 15 DEC. Minister Zalm (financiën) verwacht dat de belastinginkomsten dit jaar twee miljard gulden lager worden dan de raming in de Miljoenennota die op Prinsjesdag in september werd gepresenteerd.

Hij zei dat gisteren in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Najaarsnota; een tussenstand van de rijksbegroting van dit jaar. Een maand geleden verwachtte Zalm nog een tegenvaller in de belastinginkomsten van één tot anderhalf miljard gulden. Bij de nieuwe raming is rekening gehouden met de opbrengsten tot en met november.

Volgens de afspraken in het regeerakkoord hoeven tegenvallende belastinginkomsten niet te worden gecompenseerd met extra bezuinigingen. De tegenvaller wordt 'verwerkt' in het financieringstekort van het rijk.

De tegenvaller doet zich vooral voor bij de loon- en inkomstenbelasting. Volgens Zalm is één van de oorzaken het versneld terugbetalen aan burgers van wie de voorlopige aanslag te hoog was vastgesteld. Duidelijkheid over de exacte omvang van de tegenvaller valt pas begin volgend jaar te verwachten.

Volgens de minister leiden de lagere opbrengsten niet tot een hoger financieringstekort van het rijk in 1995 omdat de tegenvallers voor een groot deel worden gecompenseerd door meevallers in de uitgaven van de departementen. Volgens de Najaarsnota die enkele weken geleden verscheen, is er dit jaar ruim 800 miljoen gulden over, maar Zalm verwacht dat dat bedrag kan oplopen tot één à anderhalf miljard gulden. Het financieringstekort zal daardoor uitkomen op circa 3,5 procent van het bruto binnenlands produkt.

Tijdens het Kamerdebat drongen de regeringsfracties van PvdA en D66 er bij minister Zalm op aan de fiscale faciliteiten voor het bouwen van zeeschepen voor dit jaar te verdubbelen. Daarmee is een bedrag van 30 miljoen gulden gemoeid.

Zalm zei hiertoe technisch nog geen mogelijkheden meer te zien. En het kabinet heeft eerder dit jaar al geld vrijgemaakt voor fiscale stimulering van de scheepvaart. Maar D66-kamerlid Ybema zette de minister van financiën onder druk met een ook door de PvdA ondertekende motie.

Het voorstel wordt niet gesteund door de VVD, maar kan wel rekenen op de sympathie van het CDA en heeft dus een Kamermeerderheid. Volgens Ybema leidt een extra bijdrage van 10 miljoen gulden tot een extra investering van 100 miljoen gulden en “dus flink wat extra werkgelegenheid”. Dinsdag wordt over de motie gestemd.