Zalm somber over regeling gedupeerden Vie d'Or

DEN HAAG, 15 DEC. Minister Zalm (financiën) zal met het Verbond van Verzekeraars en andere betrokkenen bij de ondergang van verzekereringsmaatschappij Vie d'Or overleg voeren over een schadeloosstelling voor de gedupeerde polishouders. Dit heeft de minister van financiën onder druk van de Tweede Kamer toegezegd. Zalm is echter somber over een mogelijk positieve uitkomst. Volgens Zalm is zijn ministerie, noch de Verzekeringskamer aansprakelijk voor de verliezen die zijn ontstaan na het echec van Vie d'Or.

In 1993 ging verzekeringsmaatschappij Vie d'Or failliet ten gevolge van “mismanagement”, zoals de curator concludeerde. De 13.000 polishouders leden een verlies van in totaal 150 à 180 miljoen gulden.

Het toezicht van de Verzekeringskamer bij het faillissement van Vie d'Or is niet “adequaat” geweest. “De Verzekeringskamer heeft het toezichtsinstrumentarium niet ten volle benut” en heeft passief gehandeld toen de financiële problemen bij Vie d'Or zich manifesteerden. Dat concludeerde een parlementaire onderzoekscommissie in oktober onder voorzitterschap van het Tweede-Kamerlid Ybema (D66). Gisteren werd in de Tweede Kamer over het rapport 'Verzekerd van toezicht' gedebatteerd met minister Zalm.

De Kamer onderschreef de conclusies van het rapport van de parlementaire commissie.

De polishouders, verenigd in de Stichting Vie d'Or, zoeken nu via juridische wegen schadevergoeding. De stichting probeert onder meer de Verzekeringskamer aansprakelijk te stellen.

Volgens de Tweede Kamer dreigen jarenlange, kostbare procedures. De minister zou daarom met de stichting Vie d'Or moeten bezien of er andere wegen zijn om de klap voor de polishouders wat te verzachten. Bovendien werken de verzekeraars nu aan een opvangregeling om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan problemen bij verzekeraars. Wrang voor de polishouders van Vie d'Or, want voor hen komt deze regeling te laat.

Volgens Zalm moet bij de gedupeerden niet de verwachting ontstaan dat hij deze zaak wel even zal regelen. De minister acht de overheid moreel niet verplicht geld op tafel te leggen. Verder heeft het Verbond van Verzekeraars ook al laten weten niet warm te lopen voor het verstrekken van een financiële bijdrage.

De Stichting Vie d'Or reageert positief op het komende overleg. Een woordvoerder verwacht dat de minister van financiën in de rol van bemiddelaar een positieve bijdrage kan leveren.

Voor de stichting staat als een paal boven water dat de Verzekeringskamer aasprakelijk kan worden gesteld voor de ondergang van Vie d'Or. Blijft een schikking uit, dan beschikt de stichting over voldoende middelen om juridische procedures te voeren.