Woonhuizen zijn belangrijkste verkooppunt drugs

DEN HAAG, 15 DEC. Woonhuizen zijn volgens de gemeenten in Nederland het belangrijkste verkooppunt van soft- en harddrugs. Het café komt op de tweede plaats. Pas op de derde plaats komt de coffeeshop, vooral in het buitenland het symbool van het liberale drugsklimaat in Nederland als verkooppunt van voornamelijk softdrugs.

Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau SGBO van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder bijna tweederde van de gemeenten in Nederland. Het rapport werd gisteren aangeboden aan staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) op een VNG-congres over gemeentelijk drugsbeleid in Nederland.

Bijna een kwart van de 415 ondervraagde gemeenten kampt met problemen die te maken hebben met handel in en gebruik van drugs. Ruim de helft van de gemeenten kent daarentegen geen drugsoverlast. De overige gemeenten hebben of een probleem met softdrugs (13 procent) of alleen met harddrugs (3 procent). Van de 152 gemeenten met softdrugsproblemen geeft dertig procent aan dat de markten van soft- en harddrugs niet of nauwelijk zijn gescheiden; volgens een kwart vervaagt de scheiding. De handel van softdrugs vindt volgens de gemeenten steeds meer plaats op straat.

Circa de helft van alle gemeenten zegt niet te weten of er sprake is van overlast in hun gemeente als gevolg van drugshandel en -gebruik. Bijna dertig procent geeft aan overlast te hebben. Daarbij gaat het om gevoelens van onveiligheid bij onwonenden, geluidsoverlast, vandalisme en vervuiling.

Kohnstamm kondigde op het congres aan binnenkort met een wetsvoorstel te komen dat gemeentebesturen de mogelijkheid geeft drugspanden te sluiten. Dit gebeurt nu al, hoewel de Hoge Raad sluiting van drugspanden vooralsnog in strijd acht met de grondwet. De PvdA en de VVD hebben afgelopen maandag een wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend dat verder gaat dan Kohnstamms voorstel. Beide partijen willen gemeenten ook de mogelijkheid geven drugspanden te onteigenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt dit voorstel.