Verzekeraars schade spelen nèt quitte

NIEUWEGEIN, 15 DEC. Nederlandse schadeverzekeraars zullen over 1995 een resultaat behalen van licht negatief tot nul. De lichte verbetering in de resultaten die zich vorig jaar heeft ingezet zet zich dit jaar voort, maar voor voorzitter S. Jonker van het Verbond van Verzekeraars is er “geen reden tot optimisme”.

De winstprognose die het Verbond gisteren heeft gepresenteerd, is gebaseerd op de resultaten van schadeverzekeraars over het eerste halfjaar van 1995. Exclusief zorgverzekeringen behaalt de schadesector dit jaar naar verwachting een resultaat van 3 procent (na aftrek van rente, voor belasting) in vergelijking met 1,9 procent in 1994. Wanneer de kosten van herverzekering in aanmerking worden genomen resteert een rendement van licht negatief of nul.

De groei in de premie-inkomsten zwakt dit jaar af tot 6,6 procent in vergelijking met 8,8 procent in 1995. Het Verbond verwacht in 1995 een kostenstijging van 5 procent in vergelijking met 3 procent in het afgelopen jaar.

Het resultaat voor vennootschapsbelasting en herverzekering van de motorrijtuigverzekeringen, de belangrijkste schade-branche, verbetert dit jaar van bijna 6 procent negatief tot minus één procent dit jaar. “We kruipen naar het nulpunt”, meent T. Meinders van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Het Verbond acht premieverhogingen opnieuw noodzakelijk. De schadefrequentie is stabiel, maar de schade per claim stijgt nog steeds.

Voor zorgverzekeringen verwacht het Verbond een positief resultaat van 7 tot 8 procent. Terwijl in de schadesector slechts marginale resultaten worden behaald, maken de levensverzekeraars een gestage groei door. Het Verbond doet nog geen voorspellingen voor de resultaten over 1995, maar het premie-inkomen is in 1994 toegenomen met 1,9 miljard gulden tot 27,4 miljard. De winst voor belastingen nam toe van 2,6 miljard gulden tot 2,8 miljard.