Spanje blij met subsidie Iberia, afstoting Zuidamerikaans belang

MADRID, 15 DEC. De Spaanse regering en de vakbonden hebben tevreden gereageerd op de toestemming van de Europese Unie om de staatsluchtvaartmaatschappij een kapitaalsuitbreiding van van in totaal 107 miljard peseta (circa 1,3 miljard gulden) toe te staan.

Alleen de pilotenvakbond Sepla, die de afgelopen maanden met enige regelmaat de diensten van Iberia verlamde, reageerde afwijzend op het akkoord dat in Brussel werd bereikt.

Spanje was al maanden in afwachting over een besluit over de staatssubsidie aan Iberia. De kapitaal-injectie is van het grootste belang om de de luchtvaartmaatschappij van een bankroet te redden. Euro-commissaris van transport Neil Kinnock onderstreepte dat de toegestane kapitaalsuitbreiding geenszins als staatsteun dient te worden opgevat, maar als een kapitaalsuitbreiding in een onderneming “die een uitbreidende markt opereert en rendabele vluchtroutes onderhoudt.”

Iberia heeft vorig jaar ingrijpende maatregelen moeten nemen, nadat de luchtvaartmaatschappij feitelijk gezien als bankroet aangemerkt moest worden. Het personeel werd verminderd, salarisverlagingen werden doorgevoerd, routes gesloten en plannen werden opgesteld voor de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Als onderdeel van het gisteren bereikte akkoord zal Iberia het grootste deel van zijn belangen in Zuidamerikaanse luchtvaartmaatschappijen afstoten. Ook de Argentijnse luchtvaartmaatschappij Aerolineas wordt door Iberia verkocht aan een nieuwe houdstermaatschappij. Via de overkoepelende holding van staatsbedrijven Teneo blijft Spanje evenwel in het bezit van een aandeel van veertig procent van Aerolineas. Dit wordt ondermeer van belang geacht voor de Zuidamerikaanse markt waar Iberia zich op beweegt.

De komende maanden moet duidelijk worden in hoeverre de nu overeengekomen kapitaalsuitbreiding Iberia enig respijt geeft. In Spanje is reeds van verschillende zijden gewezen op het feit dat een belangrijk deel van de nu toegestane subsidiëring voor een groot deel reeds gereserveerd is. Het zou daarbij gaan om de vereiste aflossingen van schulden en een lopend contract met Airbus voor het renoveren van de vloot.

De nieuwe kapitaalsuitbreiding werd gisteren slecht ontvangen door de pilotenvakbond Sepla. Volgens de piloten vormen de plannen onvoldoende garantie voor het voortbestaan van Iberia. De overige vakbonden toonden zich positiever over het bereikte akkoord, maar toonden zich verontrust over het afstoten van Aerolineas.

Het besluit van Brussel vormde de afgelopen maanden het belangrijkste doel waar Iberia zijn aandacht op richtte. De luchtvaartmaatschappij heeft reeds eerder laten weten nu te willen zoeken naar partners voor een vorm van samenwerking of overname. Onder de belangstellenden vindt zich ondermeer de KLM.

    • Steven Adolf