Rentestand naar het laagste niveau sinds jaren dertig

AMSTERDAM, 15 DEC. De Nederlandsche Bank heeft per vandaag het belangrijkste rentetarief, de voorschotrente, met 0,5 procent verlaagd tot 2,75 procent. Daarmee staat de rente op het laagste punt sinds 1939. Ook werd de rente op speciale beleningen, het belangrijkste tarief voor de geldmarkt, verlaagd van 3,6 procent tot 3,4 procent.

De rente op veel kortlopende kredieten wordt als gevolg van de maatregel lager. De rente op langlopende leningen, zoals hypotheken, hangt niet direct af van de tarieven van de Nederlandsche Bank, maar van de renteontwikkeling bij langlopende leningen op de kapitaalmarkt. Toch daalde de rente op tienjarige staatsleningen vanmorgen ook verder, tot 6,04 procent.

De renteverlaging van de Nederlandsche Bank volgde op de beslissing gisteren van de Duitse centrale bank, de Bundesbank, om het disconto te verlagen van 3,5 procent tot 3 procent. Eerder deze week was zowel door de regeringspartij CDU als oppositiepartij SPD aangedrongen op een dergelijke maatregel om de stagnerende Duitse economie een extra impuls te geven.

De president van de Bundesbank, Hans Tietmeyer, motiveerde de rentestap gisteren in Frankfurt uitsluitend door te verwijzen naar de lage geldgroei in Duitsland. Die geldgroei is de belangrijkste variabele waar de centrale bank het beleid op afstemt.

Naast Nederland volgden gisteren ook Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en België de Bundesbank. De Banque de France verlaagde vanmorgen een geldmarkttarief van 4,75 procent tot 4,70 procent.

De renteverlagingen zijn een steun in de rug voor de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie die vandaag beginnen aan de tweedaagse topconferentie in Madrid. Hier moeten onder meer besluiten worden genomen over de overgang naar de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 1999. Vooral door een lagere economische groei dan werd verwacht blijkt in veel lidstaten de sanering van de overheidsfinanciën die voor deelname aan de muntunie noodzakelijk is, moeilijker haalbaar geworden.