Religieus kamp in Israel leert niet van moord op Rabin

Circa 200 rabbijnen roepen vandaag op tot gewapend verzet tegen het voornemen van de Israelische regering om delen van Erets-Israel over te dragen aan niet-joden die uit zijn op de vernietiging van de joodse staat. Er is niet zoveel veranderd in Israel na de moord op premier Yitzhak Rabin.

TEL AVIV, 15 DEC. De Israelische regeringspolitiek brengt het leven van de inwoners van Erets-Israel in gevaar, zo stellen 200 rabbijnen. Hun oproep tot gewapend verzet tegen het opgeven van delen van het land van Israel besloeg vanmorgen een halve pagina in het religieuze blad Hatsofeh.

Op zwaar verscherpte veiligheidsmaatregelen voor premier Shimon Peres na heeft de moord op premier Rabin kennelijk weinig uitwerking gehad. In de pers verschijnen weer advertenties van het 'Forum voor ontwaking en nationale onschendbaarheid' van hoge reserve-officieren met als rode draad: “Zielsonderzoek? Eerst de politiek”. De kritiek op 'de politiek' is vervat in woorden en ideeën die in vrijwel niets afwijken van de gebezigde taal en metaforen vóór de moord op Rabin. De vredespolitiek waarvoor Rabin met zijn leven betaalde, wordt aangevallen als het verkwanselen van “delen van het vaderland aan moordenaars onder het mom van vrede”.

Het zelfonderzoek in religieus-nationale kringen, waar de moordenaar Yigal Amir zijn inspiratie vond, ebt ook weg als gevolg van de toenaderingspogingen van premier Peres tot dit machtsblok in de Israelische politiek. Als opvolger van Rabin speelt hij de rol van 'nationale verzoener', om de religieuze partijen binnen te loodsen in zijn op smalle parlementaire basis rustende regering. Voor Peres gaat een droom in vervulling indien hij erin zou slagen het historisch verbond met de Nationale Religieuze Partij (NRP) te herstellen om met een grotere parlementaire meerderheid nieuwe vredesbesluiten te kunnen nemen en de akkoorden met de Palestijnen te bestendigen. Met de verkiezingen in het najaar van 1996 al in het vooruitzicht is dat een uitgekookte poging om verdeeldheid te zaaien in het sedert 1977 door Likud aangevoerde nationalistische blok.

Maar dit buigen naar het religieuze politieke kamp geeft orthodoxe parlementariërs weer de moed om in het plenum van de Knesset op religieuze grondslagen te spreken over 'het doden' van zondige, joden alsof Rabin niet is vermoord aan de hand van een verdwaasde interpretatie van de joodse godsdienst door rabbijnen. Deze week verdedigde Moshe Maya, een Knessetlid van de sefardische, orthodoxe Shas-partij, vanachter het spreekgestoelte met verwijzingen naar de Tora (oude testament) vurig het idee dat joodse homoseksuelen moeten worden gedood.

Pagina 4: Religieuze zionisten in tegenoffensief

Chaim Yavin, Israels bekendste tv-persoonlijkheid, vroeg hem of hij dan niets van de moord op Rabin had geleerd. Maar even principieel als hij in de Knesset had gedaan hield de parlementariër ook op het tv-scherm aan zijn opvatting vast. Het doden van homoseksuelen moet volgens hem niet zo letterlijk worden opgevat omdat alleen het Sanhedrin (vergadering der wijzen) zo'n doodstraf kan uitspreken en er in Israel geen Sanhedrin is. Hij had op deze manier slechts zijn walging over een wetsvoorstel van Yael Dayan (Arbeidspartij) betreffende gelijkstelling van homoseksuelen met andere burgers in de Israelische samenleving tot uitdrukking willen brengen.

“Begrijpt u wel dat u iemand met uw uitspraken in de Knesset kunt aanzetten tot moord op een willekeurige homoseksueel”, vroeg Chaim Yavin. Maar Moshe Maya zag geen verband tussen de moord op Rabin en zijn theoretisch pleidooi in de Knesset voor het doden van homoseksuelen. Premier Peres, die zich ten tijde van dit voorval in de VS bevond op zoek naar een vredesdoorbraak met Syrië, overreedde Yael Dayan gisteren haar wetsontwerp omwille van de gunst van de rabbijnen van Shas in ieder geval voorlopig niet in stemming te brengen.

Ook smoorde Peres een initiatief van de nieuwe onderminister van defensie, Uri Or, om over te gaan tot het opbreken van de jesjivot-hesder, hogere instellingen voor religieus onderwijs waarvan de studenten in speciale eenheden dienen. Rabbijnen van jesjivot-hesder in bezet gebied riepen dit jaar hun 'soldaten' op geen gehoor te geven aan orders van de regering om nederzettingen te ontruimen, mochten deze door Rabin in zijn hoedanigheid van minister van defensie worden gegeven. Onderminister Or verkeerde kennelijk in de veronderstelling dat het na de moord op Rabin een gunstig moment was om het principe van 'één leger voor allen' van stal te halen. Het breken van deze mogelijke haard van verzet tegen de regeringspolitiek stond hem duidelijk voor de geest. Kwaad riep Peres zijn onderminister terug, nadat Zvulun Hammer, de leider van de NRP, hem had gewaarschuwd voor de politieke gevolgen van het initiatief. Tijdens de bijeenkomst gisteren van het secretariaat van de Arbeidspartij drukte Peres zijn partijgenoten op het hart terwille van de toenadering tot de religieuze partijen niets te doen dat strijdig is met dit belangrijke politieke doel.

Het 'politieke' begrip dat Peres voor de religieuze partijen opbrengt heeft de religieuze zionisten aangemoedigd morgenavond op het naar Rabin vernoemde plein in Tel Aviv, voor het stadhuis, een grote 'tegendemonstratie tegen de vuilspuiterij van links' te houden. Het is een protest tegen het collectieve-schuldgevoel dat dit belangrijke segment van de Israelische samenleving na de moord op Rabin door links is opgedrongen. Deze demonstratie zal aantonen dat het religieus-nationalistische blok nog voor dezelfde principes staat betreffende de Palestijnse kwestie, en alleen openstaat voor toenadering tot Peres om verdere territoriale concessies aan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever te voorkomen.

    • Salomon Bouman