Polis Direct werkt aan reddingsplan

ROTTERDAM, 15 DEC. Autoverzekeraar Polis Direct verwacht spoedig overeenstemming te bereiken over de redding van de onderneming.

Het bedrijf onderhandelt met verzekeraars als Lloyds over de overname van het belang van 75 procent dat nu nog in handen is van directeur W. de Witte, die heeft aangekondigd zich terug te trekken uit de onderneming.

De branche-organisatie Bovag, die via haar verzekeringspoot Bovemij een belang heeft van 25 procent in Polis Direct, wil haar aandeel voorlopig behouden. Volgens J. Bekkers, sinds enkele maanden interim-manager bij de Nijmeegse assuradeur Polis Direct, is er geen sprake van een acute noodsituatie binnen het bedrijf. “Er is geen geldnood. De situatie is verre van rooskleurig maar als de bestuurs- en aandeelhouderscrisis is opgelost staan we er heel anders voor.”

De Witte heeft volgens Bekkers nog geen “formeel bewijs” geleverd van zijn vertrek. Hij meldde zich gisteren ziek en kondigde aan te willen opstappen “om gezondheidsredenen”.

Interim-manager Bekkers zoekt met hulp van de Britse assurantiemakelaar Ballantine, McKean & Sullivan nieuwe aandeelhouders en investeerders. Hij verwacht op “zeer korte termijn, vermoedelijk volgende week” rond te komen met UnionAmerica en herverzekeraar Lloyds, die daarmee weer terug zou keren bij Polis Direct.

Bekkers doet over omzet- en winstcijfers van Polis Direct geen mededelingen. De inmiddels naar beneden bijgestelde ramingen worden volgens hem wel gehaald. Van winst zal er echter hoe dan ook geen sprake zijn. “Maar daar werd zelfs in de meest positieve raming, die begin dit jaar werd opgesteld, geen rekening mee gehouden.”

Bekkers wil evenmin mededelen hoeveel polissen het bedrijf inmiddels heeft afgesloten.

De positie van De Witte, aandeelhouder en eerder dit jaar oprichter van Polis Direct, was onhoudbaar geworden na een dubieus sponsorcontract met de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Ook ontstonden problemen over co-sponsoring van de wielerploeg TVM van Cees Priem, die onlangs beslag liet leggen op de banktegoeden van de verzekeraar. De rechtbank in Arnhem hief enkele dagen geleden die beslaglegging weer ten dele op.

De Witte zette Polis Direct op met steun van Bovemij en enkele aan Lloyds-gelieerde Britse verzekeraars. Met een agressieve, directe benadering van de consument wilde het bedrijf snel een forse positie opbouwen als autoverzekeraar. Het stelde kortingen van ongeveer 10 procent in het vooruitzicht terwijl de meeste verzekeraars hun polissen voor motorrijtuigen met tientallen procenten verhoogden. De Britten trokken zich na tegenvallende resultaten terug.