Pas verschenen; poezie

L.F. Rosen Al het aardsch geluk Uitg. Van Oorschot, 43 blz., ƒ 24,90

Tweede bundel van de dichter Rosen. 'Geen ontregelingen, geen bizarre excercities, geen gewaagde dieptepeilingen. Het is allemaal gerijpt en afgerond en goed overdacht, zonder harde conclusies of pikante pointes' (Guus Middag, CS 24-6-1994).