Overleg Fokker en beurs over garantie

AMSTERDAM, 15 DEC. De Raad van Bestuur van Fokker en de Amsterdamse effectenbeurs hebben vanmiddag overleg gevoerd over de financiële moeilijkheden bij de noodlijdende vliegtuigbouwer. Het moederconcern DASA staat tot 1 januari garant voor alle betalingen van Fokker. De beurs wil weten of de vliegtuigbouwer ook na die datum aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Daar de onderhandelingen tussen DASA en de Nederlandse overheid over steunverlening voor zover bekend nog geen resultaat hebben opgeleverd, is de Fokker-top vanmiddag met lege handen naar het Beursplein 5 gekomen. Dasa heeft nog niet aangegeven na 1 januari garant te blijven staan.

Een Fokker-woordvoerder deelde mee dat “dat over het gesprek waarschijnlijk geen mededelingen volgen.” Hij wilde niets kwijt over de inhoud van het gesprek. De vraag echter, of de beurs Fokker binnenkort uit de notering zal halen, komt volgens hem niet aan de orde. Ook zullen de partijen niet praten over een afstempeling van de aandelen Fokker.

Ook een woordvoerder van de Amsterdamse effectenbeurs toonde zich bijzonder terughoudend. Als er over de uitkomst van het gesprek mededelingen worden gedaan, verwachtte hij dat die pas gedaan zullen worden na sluiting van de beurs vanmiddag. Dit in verband met de koersgevoeligheid van een dergelijk bericht.

Op de beurs verloor het aandeel Fokker vanmorgen op een overigens zwak gestemde aandelenmarkt enkele dubbeltjes tot 7,80 gulden.

In augustus brak op de effectenbeurs paniek uit nadat bleek dat Fokker een negatief eigen vermogen had. De onderneming moest op last van het beursbestuur aangegeven op welke manier zij betalingen wilde verrichten. In allerijl wist de vliegtuigbouwer een garantieverklaring van DASA te overleggen, zodat een verbanning naar het strafbankje op de beurs uitbleef.

De garantie duurde aanvankelijk tot oktober, maar is inmiddels verlengd tot eind dit jaar.