Onderwijs-assistent verdeelt Kamer

DEN HAAG, 15 DEC. De Kamer is tegen de manier waarop staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) de 100 miljoen gulden per jaar wil besteden die beschikbaar is voor 'onderwijs-assistenten' op de basisschool. Dit bleek gisteren tijdens een Kamervergadering. Netelenbos wil het geld verdelen over de ongeveer 3.000 basisscholen met meer dan 185 leerlingen. De scholen mogen het geld vrij besteden. Uiterlijk in februari moet de Kamer een definitief besluit nemen.

Het kabinet had onder druk van de Kamer tijdens de algemene beschouwingen in september besloten 100 miljoen gulden vrij te maken voor onderwijs-assistenten in de laagste groepen van de basisschool. De in totaal 1.500 onderwijs-assistenten, opgeleid op mbo-niveau, moeten het onderwijs aan de laagste klassen intensiveren en de werklast van de onderwijzers verlichten.

De fracties toonden zich alle blij met het beschikbare extra geld, maar hadden verschillende bezwaren tegen Netelenbos' bestedingsplan. PvdA-Kamerlid D. de Cloe wil een garantie dat de scholen het geld daadwerkelijk aan onderwijs-assistenten voor de laagste klassen besteden, en niet “om lekkende daken te repareren”. Maar volgens Netelenbos biedt het huidige financieringssysteem, waarin scholen meer meer zelfstandigheid hebben in de besteding dan vroeger, nauwelijks mogelijkheden scholen precies voor te schrijven hoe ze het geld moeten besteden. “De Kamer had moeten beseffen dat dit een consequentie was toen ze met dit beleid instemde.” Netelenbos weigerde ook het geld te 'oormerken' omdat dat niet garandeert dat een onderwijs-assistent in de laagste klassen wordt ingezet.

VVD-Kamerlid Rijpstra wil het geld niet aan de scholen zelf geven maar aan samenwerkingsverbanden van basis- en speciale scholen of aan schoolbegeleidingsdiensten. “Of waarom niet per regio een soort pool van onderwijsassistenten die via lokaal beleid van de gemeente worden ingezet waar het op dat moment het hardst nodig is?” Netelenbos ziet zo'n mogelijkheid pas in 1998, wanneer de samenwerkingsverbanden tussen speciaal- en basisonderwijs meer financiële macht over de scholen krijgen.

D66 wil dat het geld wordt verdeeld op basis van aanvragen van scholen. Volgens Netelenbos leidt dat tot te veel bureaucratie. Het CDA wil het geld verdelen over scholen met meer dan 100 leerlingen. Volgens Netelenbos wordt het geld dan te veel verbrokkeld. In haar plannen krijgt een school met 185 leerlingen al niet meer dan een halftime onderwijsassistent.