'Minder belasting voor zuinige auto'

DEN HAAG, 15 DEC. Minister De Boer (VROM) wil elektrische en andere zuinige auto's duizenden guldens goedkoper maken door ze fiscaal minder te belasten. Dit heeft de minister gisteren tijdens een bijeenkomst van de vereniging van autofabrikanten en -importeurs (RAI) gezegd.

Minister De Boer wil kopers van zuinige auto's een korting geven op de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Dat is een eenmalige belasting die moet worden betaald bij de aanschaf van een nieuwe personenauto. De aanpak is dezelfde als bij de stimulering van auto's met katalysator tien jaar geleden. Toen was de regeling bedoeld om de verkoop van schone auto's te stimuleren. Nu wordt hij ingezet om de verkoop van energiezuinige auto's te bevorderen. “Ik vind het een goed idee om elektrische auto's helemaal vrij te stellen van de BPM”, aldus De Boer gisteren. “Dat zal een belangrijke aanmoediging zijn voor de industrie om verder te gaan met de ontwikkeling en invoering van elektrische auto's.” Het is de bedoeling dat de aangepaste belastingtarieven met ingang van 1997 ingaan.

De Boer wil bovendien de komende maanden met importeurs en fabrikanten van personenauto's afspraken maken over de aantallen zuinige auto's die zij op de markt brengen. In de eerste helft van 1997, als Nederland voorzitter is van de Europese Unie, wil De Boer proberen op europees niveau een besluit te nemen over een “aanzienlijke aanscherping van de emissienormen voor personenauto's”. Die normen voor uitstoot van vervuilende stoffen moeten in het jaar 2000 50 procent scherper zijn dan de normen voor 1996, aldus De Boer.