Leiders eens over naam van Europese munt: euro

MADRID, 15 DEC. De Europese staats- en regeringsleiders hebben vanmiddag de laatste besluiten genomen voor een Europese muntunie, die op 1 januari 1999 moet beginnen. Dat gebeurde in Madrid op de halfjaarlijkse bijeenkomst van staats- en regeringsleiders uit de Europese Unie.

De naam van de nieuwe Europese munt wordt 'euro'. Zo vroeg mogelijk in 1998 wordt gekeken welke landen zich kwalificeren voor de muntunie en welke er buiten vallen. Landen die meedoen aan de muntunie moeten hun staatsleningen direct uitschrijven in euro.

Frankrijk verzette zich aanvankelijk tegen de naam 'euro'. Parijs zag meer in de huidige naam ecu, maar die naam ligt in Duitsland slecht omdat ecu daar synoniem is voor inflatie en instabiliteit. Nederland koesterde op het laatste moment nog even hoop dat de nieuwe munt florijn/florin zou worden gedoopt. Maar uiteindelijk werd toch overeenstemming bereikt over de euro.

De datum waarop wordt gekeken welke landen zich kwalificeren voor de muntunie was eveneens een Frans-Duitse controverse. Duitsland wilde dit in de loop van 1998 bekijken, zodat reële cijfers over 1997 gebruikt kunnen worden. Frankrijk echter wilde de balans eind 1997 opmaken om te voorkomen dat de Europese eenheidsmunt inzet wordt van de parlementsverkiezingen begin 1998. In Madrid is nog geen besluit genomen over de precieze datum, maar als compromis is “begin 1998” uitgekomen.

Sommige landen, waaronder Duitsland en Nederland, wilden het aan de lidstaten overlaten of de staatsleningen in euro's of in de eigen valuta uitgegeven zouden worden. Frankrijk zag liever dat de uitgifte van staatsleningen direct in euro's zou gebeuren, om de geloofwaardigheid van de nieuwe munt te vergroten. Dat laatste is nu ook besloten in Madrid.

    • Birgit Donker