Japanse regering wil ontbinding gifgas-sekte

TOKIO, 15 DEC. De Japanse regering wil de Sekte van de Hoogste Waarheid, die wordt verdacht van het plegen van de gifgasaanslag op de metro van Tokio in maart van dit jaar, ontbinden. Daarvoor zou de in Japan zeer omstreden Wet tegen subversieve activiteiten gebruikt moeten worden. Het zou de eerste keer zijn dat deze uit de Koude Oorlog daterende wet wordt toegepast.

Premier Tomiichi Murayama verdedigde gisteravond het in gang zetten van de ontbindingsprocedure. Binnen zijn eigen Sociaal-Democratische Partij (SDP) bestaat grote kritiek op zijn beslissing tot ontbinding. De wet die daarbij gebruikt zou worden werd in 1952 door een conservatieve regering voorgesteld en was gericht tegen mogelijk 'links' oproer. Toen zij de wet aannam verwijderde de conservatieve regering tegelijkertijd duizenden communisten uit overheidsfuncties.

De SDP en andere linkse organisaties hebben zich altijd tegen de wet verzet omdat zij, juist als de beruchte Wet ter handhaving van de vrede van voor de Tweede Wereldoorlog, ertoe zou kunnen dienen om democratische rechten te schenden. De partij moet nu echter toezien hoe haar eigen premier de gewraakte wet in werking stelt.

De premier handelt op verzoek van de liberaal-democratische minister van justitie. Het ministerie meent dat de zware maatregel nodig is omdat de sekte op basis van haar leerstellingen “een massamoord pleegde” en zich op grote schaal bewapende. Volgens de autoriteiten heeft de sekte nog altijd ruim 8.000 leden die in de toekomst tot het plegen van grove misdrijven in staat geacht moeten worden. Ontbinding via deze wet verloopt niet via de rechter maar via een speciale, door de regering benoemde commissie. Als de ontbinding doorgaat verliest de sekte al haar bezittingen.

Ruim honderd leden van de sekte bevinden zich in hechtenis wegens de verschillende misdrijven waarvan de sekte wordt verdacht. De belangrijkste zijn de gifgasaanslag in Tokio op 20 maart, een gifgasaanslag in een klein dorp in de provincie Nagano in juni vorig jaar en de moord op een advocaat en zijn gezin in 1989. In totaal kwamen bij deze misdrijven 23 mensen om het leven. Gisteren heeft de rechtbank in Tokio alle bezittingen van de sekte in beslag genomen op verzoek van nabestaanden en slachtoffers van de sekte.

De rechtszaak tegen de leider van de sekte, Shoko Asahara, is inmiddels uitgesteld tot volgend jaar. Asahara zorgde voor uitstel van zijn proces, dat op 26 oktober had moeten beginnen, door de avond daarvoor zijn advocaat te ontslaan. Hij bracht de rechtbank vervolgens in verlegenheid door de advocaat direct weer in dienst te nemen. De rechtbank besloot echter hem tevens een team advocaten toe te wijzen. Asahara heeft overigens zijn advocaat inmiddels wederom ontslagen.

    • Hans van der Lugt