E.J.M. Kolfschoten

Het voormalige Tweede-Kamerlid E.J.M. Kolfschoten is afgelopen weekeinde overleden op 78-jarige leeftijd. Hij was in de jaren zestig en zeventig lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij KVP. Kolfschoten is ook burgemeester vsan Leidschendam gewesst. Hij stamde uit een echte burgemeestersfamilie. Zijn vader en grootvader hebben het ambt ook bekleed. Kolfschoten heeft behalve het kamerlidmaatschap (1959- 1966 en 1968-1971) en drie burgemeesterschappen (Eemnes, Alkemade en Leidschendam) nog veel andere maatschappelijke functies vervuld. Zo was hij voorzitter van de Katholieke Nederlandse Land- en Tuinbouwbond en lid van de raad van beheer van de Rabobank.