Den Haag zal nog meer bezuinigen op subsidies

DEN HAAG, 15 DEC. Burgemeester en wethouders van Den Haag gaan ernstig bezuinigen op een aantal gemeentelijke subsidies en andere financiële voorzieningen.

Dit blijkt uit de Winternota die vanmorgen in Den Haag is gepresenteerd. Op subsidies zou voor bijna 10 miljoen gulden moeten worden bezuinigd, net als op de arbeidsvoorwaarden van de Haagse ambtenaren. Ook zal nog eens tegen de 10 miljoen gulden extra worden gekort binnen de gemeentelijke organisatie.

Den Haag heeft al sinds jaren grote budgettaire problemen. In 1994 raakte de gemeente financiële rijkssteun kwijt omdat zij er almaar niet in slaagde tot een deugdelijke begroting te komen. Om die reden besloot het kabinet Den Haag niet langer te helpen bij het saneren van het oude vermogenstekort van 330 miljoen gulden. Verder bleek dit jaar dat Den Haag veel minder inkomsten heeft dan de drie andere grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Gevolg is dat de Haagse budgetten voor groen, wegen en openbare ruimte veel lager liggen dan in de drie andere steden.

Begin deze maand werd de Haagse kunstwereld ook al opgeschrikt met nadere bezuinigingen op schouwburgen, musea en het archiefwezen. Nu blijkt dat ook op de Haagse Jeugdherberg Stichting (Ockenburgh), de Gemeentelijke Kredietbank en het sociaal-cultureel wordt bezuinigd.