Dalende trend in uitgaven bedrijven voor onderzoek

ROTTERDAM, 15 DEC. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door middelgrote en grote bedrijven zijn vorig jaar achtergebleven bij de groei van de economie. Het totale bedrag was rond zes miljard gulden, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrijwel het gehele bedrag wordt opgebracht door middelgrote en grote bedrijven. De uitgaven zijn, gemeten naar het bruto binnenlands produkt vorig jaar gedaald. Dat is te wijten aan het feit dat steeds meer bedrijven hun onderzoek en ontwikkeling in het buitenland laten doen.

Voor de middelgrote en grote ondernemingen met meer dan vijftig werknemers kan het CBS op langere termijn een beeld geven van het aandeel van de onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven in het bruto binnenlands produkt. Zo bezien vertonen deze uitgaven vanaf 1987 een dalende trend. In 1987 bedroeg het aandeel nog 1,33 procent en is vorig jaar gedaald tot 0,96 procent. Dat is lager dan het OESO-gemiddelde van 1,51 procent in 1993.