Correcties & Aanvullingen

Wachtgeld

In de wetenschapsbijlage van 14 december (De last van het wachtgeld, pagina 4) is bij het artikel over docenten op wachtgeld een foto geplaatst van iemand die geen docent op wachtgeld is. Op de foto staat L.J. Sprey in de rol van gastdocent op de Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet in Den Haag. Hij vertelde er over zijn ervaringen als kind in een Jappenkamp. Sprey werd 15 jaar geleden afgekeurd, maar heeft nooit als docent gewerkt.

Wiseman

In de krant van 12 december (Festivaldebat over ethiek in de film, pagina 7) wordt aan de Amerikaanse documentairefilmer Frederick Wiseman de leeftijd van 85 jaar toegeschreven. Hij had die leeftijd zelf voor de grap genoemd in een debat op het International Documentary Filmfestival Amsterdam. In werkelijkheid is Wiseman 65 jaar.

Bank

Het fotobijschrift bij het artikel Acht redenen waarom Nederlanders tegen de 'euro' moeten zijn in de krant van 14 december, pagina 8 was onjuist. Op de foto staat niet de Bundesbank afgebeeld, maar de Deutsche Bank. De Bundesbank staat wel in Frankfurt, maar aan de rand van de stad. De Deutsche Bank heeft haar hoofdkantoor, in twee torens, in het centrum van de stad.