Bonden vragen om fiscale stimulans voor korter werk

DEN HAAG, 15 DEC. De vakbonden hebben minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) verzocht om de 36-urige werkweek fiscaal te stimuleren. Bedrijven met een dergelijke werkweek zouden een lagere WW-premie moeten gaan betalen. Dit zegt bestuurder H. Krul van de Industriebond FNV desgevraagd. Minister Melkert wil nog niet reageren.

De Industriebonden van FNV en CNV, de Voedingsbond FNV, de Horecabond FNV en de Unie BLHP hebben afgelopen woensdag een gesprek gehad met Melkert. “We willen niet alleen verbale steun voor een 36-urige werkweek, maar ook maatregelen”, aldus vakbondsbestuurder Krul. Minister Melkert heeft naar verluidt geantwoord dat fiscale stimulering van arbeidsduurverkorting binnen het kabinet “moeilijk ligt”. Inhoudelijk zou hij zich echter een voorstander van kortere werkweken hebben getoond. Ook wil hij individuele vormen van arbeidsverdeling stimuleren, zoals loopbaanonderbreking voor zorgtaken en scholing.

Eerder toonde de PvdA-fractievoorzitter Wallage zich voorstander van een gedifferentieerde WW-premie. Wallage stelde dat bedrijven die ondanks hoge winsten mensen ontslaan een relatief hogere WW-premie zouden moeten gaan betalen. Hij vindt de gedachte van de vakbonden om arbeidsduurverkorting met helzelfde instrument - een gedifferentieerde WW-premie - te stimuleren “op zich interessant”, maar wil er nog even over nadenken.

De vakbonden willen met hun initiatief de patstelling doorbreken die de werkgevers in de metaal en bij Philips hebben veroorzaakt door zich te verzetten tegen verdere arbeidsduurverkorting. Philips-onderhandelaar E. de Haas zei in een interview met deze krant tegenstander te zijn van verdergaande collectieve arbeidsduurverkoring. Ook Philips-topman J. Timmer en de voorzitter van de metaalwerkgevers J. van den Akker hebben zich tegen verdere arbeidsduurverkorting gekeerd. Volgend jaar moeten er nieuwe CAO's worden afgesloten voor de metaalindustrie en Philips.

De bonden zien hun “nieuwe koers” om een meer flexibele inzet van de factor arbeid te kombineren met kortere arbeidsduur doorkruist. Vorig jaar werden onder meer bij Akzo Nobel, KPN en het bankwezen doorbraken naar een gemiddeld 36-urige werkweek gerealiseerd. Door de halsstarrige opstelling van Philips en de metaalindustrie ontstaat nu volgens bestuurder Krul het gevaar “dat het groepsegoïsme het weer gaat winnen van de solidariteit”. Krul wijst op de looneis van 4 procent waarmee het hoger personeel bij Philips de CAO-onderhandelingen wil ingaan. “Wij hebben Melkert voorgehouden dat de overheid er geen belang bij heeft dat er een stevige loonontwikkeling ontstaat”, aldus Krul. De Industriebond FNV wil bij Philips een looneis van 3 procent stellen. De aangesloten leden moeten zich daarover nog uitspreken.