Akkoord EU met vier landen Latijns-Amerika

MADRID, 15 DEC. De Europese Unie heeft vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de vier Latijns-Amerikaanse landen van de douane-unie Mercosur: Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. De overeenkomst moet op termijn de weg voorbereiden voor vrijhandel tussen de EU en de Mercosur, de vierde handelsmacht ter wereld.

Het verdrag is vooral een politieke intententieverklaring dat de Europese Unie zich niet alleen richt op haar directe buren in het zuiden en oosten. Op dit moment houdt het akkoord geen liberalisering van de handel in, noch financiële steun. Wel zeggen de twee handelsblokken intensivering van de handel toe. Ook willen ze meer samenwerken op politiek gebied. Daartoe zal een jaarlijkse ontmoeting plaatshebben tussen de ministers van buitenlandse zaken van de Mercosur-landen en van de EU.

In de samenwerkingsovereenkomst is voorts meer coördinatie afgesproken op onder andere het gebied van bestrijding van de drugshandel, op het terrein van milieubescherming en van wetenschap en onderwijs. Tevens wordt een samenwerkingsraad opgericht, die moet toezien op uitvoering van de overeenkomst. De raad zal regelmatig op ministersniveau bijeenkomen.

De eerste ideeën voor nauwere samenwerking tussen de Mercosur en de EU kwamen op in 1994, toen de Verenigde Staten steeds meer export-contracten in Latijns-Amerika in de wacht sleepte. Inmiddels is die bezorgdheid afgenomen.

De Mercosur (voluit Mercado Común del Sur) werd in 1991 opgericht. Sinds dit jaar is het een douane-unie met vrijhandel. Begin 1996 zal ook Bolivia zich bij de Latijns-Amerikaanse unie aansluiten. Onderhandelingen voor toetreding van Chili ketsten eerder deze maand af.