'Aantal migranten te sterk toegenomen'

AMSTERDAM, 15 DEC. Een kwart van de Nederlandse gemeenteraadsleden vindt dat allochtonen voorrang moeten krijgen bij het vinden van een baan. Ruim de helft vind dat het aantal migranten de laatste jaren te sterk is toegenomen. Negentig procent vindt dat er meer aandacht moet komen voor remigratie.

Dit blijkt uit de derde Trendstudie Binnenlands Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden, die vandaag is gepubliceerd in het weekblad Binnenlands Bestuur. Onder leiding van prof.dr. W. Derksen zijn in een representatieve enquête de opinies van gemeenteraadsleden onderzocht.

Uit de studie blijkt dat gemeenteraadsleden verkeer en infrastructuur en volkshuisvesting als het belangrijkste probleem in de gemeente ervaren. De meest raadsleden vinden dat het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid redelijk effectief is geweest, maar vooral aan criminaliteitsbestrijding en infrastructuur moet meer worden gedaan.

Verder blijkt dat driekwart van de Nederlandse gemeenteraadsleden vinden dat verslaafden moet kunnen worden verplicht af te kicken. De helft, voornamelik CDA'ers en VVD'ers, vindt dat alle coffeeshops moeten worden gesloten. De andere helft, vooral PvdA'ers, GroenLinksers en D66'ers, vindt juist dat soft drugs moeten worden gelegaliseerd.

Opmerkelijk is dat er in het gemeeentelijk opinieklimaat weinig verschillen bestaan tussen gemeenteraadsleden uit verschillende regio's of verschillende gemeentegrootten. In grotere gemeenten worden wel de typische grote-stadproblemen als werkgelegenheid, criminaliteit en volksgezondheid als groter ervaren. Maar de belangrijkste verschillen in opvatting zijn te vinden tussen de verschillende partijen. Een opmerkelijke conclusie, aldus de Leidse onderzoekers, “want in Nederland heeft de gemeente traditioneel een laag politiek profiel”, zo schrijven Derksen en zijn mede-onderzoekers C. Hopman en K. Kas in Binnenlands bestuur. De traditionele verschillen tussen rechts (VVD) en links (GroenLinks en PvdA) zijn het grootste. PvdA-raadsleden zien vooral problemen bij onderwijs, volkshuisvesting en volksgezondheid, voor VVD'ers liggen de grootste problemen bij criminaliteit, verkeer en economische ontwikkeling. CDA en D66 bevinden zich meestal in het midden, behalve dat de CDA-raadsleden het hardst willen optreden tegen drugsgebruik.

87 Procent van de GroenLinks gemeenteraadsleden en 52 procent van de PvdA'ers vindt dat er wel voorrangsbeleid voor allochtonen moet komen. Van de VVD'ers is dat zes procent. Verder vindt 83 procent van de VVD-raadsleden de toename van het aantal migranten te sterk. Van de GroenLinksers deelt 4 procent die mening, van de PvdA'ers 25 procent.