Zondagsrust

In het commentaar van NRC Handelsblad van 1 december lees ik: '...kan de vraag over al dan niet openstelling (van winkels) op de zevende dag worden overgelaten aan de gemeenten?'

Zolang er winkels bestaan in ons land zijn deze alle 52 zevende dagen van de week het jaar door open geweest. Nu de Winkeltijdenwet een beperkte openstelling van winkels op zondag regelt houden we gelukkig ook tijd over voor bezinning. Bijvoorbeeld op de vraag waarom de zondag de eerste dag der week genoemd wordt.

    • H.J. van der Steen