Wetenschap

Een bevriende kennis heb ik kort geleden enige helderheid willen verschaffen over recente ontwikkelingen in het onderwijs. Ik denk dat een weergave van dit gesprek ook voor anderen van nut kan zijn.

'Er stond pas iets in de krant over een examendossier. Weet jij daar iets van?'

'Ja. Maar ik ga je nu het verschil tussen Science en ANW uitleggen.'

'Wat is ANW?'

'Algemene Natuurwetenschappen.'

'Dat is toch hetzelfde als science. Het woord science betekent toch natuurwetenschap?'

'Jawel, maar we hebben het nu over nieuwe schoolvakken. Kijk, er komt een nieuw vak science en een nieuw vak ANW.'

'Dat zijn dus twee verschillende aanduidingen voor hetzelfde vak?'

'Nee, het zijn twee verschillende vakken. Laat me nu eens doorpraten. Kijk, er zijn tweemaal twee typen middelbaar onderwijs in Nederland.'

'Dat zijn er dus vier.'

'Stil. Je hebt aan de ene kant vbo en mavo en aan de andere kant havo en vwo.'

'Wat was vbo ook alweer? O ja, voorbereidend beroepsonderwijs.'

'Netelenbos heeft gezegd dat in vbo en mavo de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie vervangen moeten worden door een vak science.'

'Daar heb je een paar weken geleden toch al over geschreven?'

'Jawel, maar haar ideeën zijn zo dwaas dat nog een keer geen kwaad kan.'

'Leg nog maar eens uit.'

'Ze zet de structuur van vbo en mavo op zijn kop om te voorkomen dat leerlingen later in het middelbaar beroepsonderwijs in de problemen komen. Onderdeel daarvan is invoering van science. Maar daardoor wordt de aansluiting niet beter maar slechter!'

'Snap ik niet. Of je die vakken nu apart geeft of samen, maakt toch niet zoveel uit? Je bent gewoon een dwarsliggende querulant.'

'Leerlingen krijgen in de toekomst veel minder les in deze vakken. Vroeger twaalf uur per week als een kind alle drie vakken in het pakket had, en straks nog maar vier. Dus weten ze er minder van en dus komen ze op mts-achtige opleidingen in de problemen.'

'Nou, ze heeft vast wel goede redenen voor zo'n verandering.'

'Nee.'

'Je bent gewoon chagrijnig. Nou, hoe zit het met ANW.'

'De bovenbouw van havo en vwo gaat ook op de helling. Er worden onder andere drie nieuwe vakken ingevoerd. Eentje daarvan is Algemene Natuurwetenschappen.'

'Dat vak komt natuurlijk in plaats van scheikunde, natuurkunde en biologie?'

'Nee, dat is het hem nou juist. Dat vak komt NAAST scheikunde, natuurkunde en biologie. Die vakken blijven dus bestaan.'

'Hahaha, hihihi.'

'Wat lach je nou?'

'Hier snapt niemand toch iets van? Krijgen die kinderen op de havo en vwo de vakken dus tweemaal? Eerst scheikunde en dan scheikunde in ANW?'

'Nee, of eigenlijk wel, hoewel. Nou ja.'

'Dit is dus ook zo'n dwaas plan?'

'Nou nee, eigenlijk vind ik dit een heel aardig plan. Sommige leerlingen krijgen natuurkunde, scheikunde en biologie omdat ze deze kennis later goed kunnen gebruiken in hun vervolgopleiding. Het is een voorschotje op hun beroepsopleiding. ANW krijgt iedereen omdat ieder mens enig benul moet zien te krijgen over de manier waarop wetenschap werkt en over het toenemend belang van de wetenschap.'

'Je lijkt wel een idealist.'

'Alleen in m'n vrije tijd. Als je nog even oplet: net zo'n verhaal kan ik over nog tweemaal twee vakken geven.'

'Tweemaal twee is vier.'

'Zo komt er een nieuw vak mens- en maatschappijwetenschappen, MMW, voor havo en vwo. In vbo en mavo heet dat vak M&M.'

'M&M? dat is een soort snoepjes! Weet je wat wij hebben?'

'Nee?'

'Een communicatieprobleem. Schenk nog eens wat in.'

    • Rob Knoppert