Stakers bij Boeing gaan weer werken

NEW YORK, 14 DEC. Werknemers van vliegtuigfabriek Boeing gaan vandaag weer aan de slag na een staking van meer dan twee maanden. De leden van de vakbond gingen gisteren akkoord met het resultaat van de onderhandelingen.

Aan de langste staking bij Boeing sinds 1948 is daarmee een eind gekomen. De ongeveer 32.500 stakende werknemers, aangesloten bij de International Association of Machinist's and Aerospace Workers hebben een vierjarenplan goedgekeurd dat hen tot en met 1999 extra verdiensten opbrengt van ongeveer 19.000 dollar.

Ze hebben daarentegen door hun staking een verlies per man van meer dan achtduizend dollar geleden. Boeing zal dit jaar ongeveer een achtste van zijn jaarproduktie moeten inleveren door de staking en ongeveer 200 toestellen afleveren in plaats van de geplande 235. Eind volgende week gaat het bedrijf dicht en begint het aan een kerstreces tot na Nieuwjaar.

De stakers hebben bereikt dat er geen banenverlies meer is door het uitbesteden van werk. De werkgever zal ook de volledige ziektekostenverzekeringspremie betalen tot en met 1998. In de tussentijd moeten werknemers overgaan op een goedkopere verzekeraar of het risico lopen dat ze vanaf 1998 zelf een deel van hun premie gaan betalen. De bonus die werkneemrs per jaar krijgen is verhoogd van 5 naar 10 procent van hun jaarsalaris.

De staking begon op 6 oktober nadat de werknemers een bod van de werkgever massaal afwezen. Nieuwe onderhandelingen verliepen traag en pas op de 19-de november lag er na bemiddeling van federale vertegenwoordigers een nieuwe overeenkomst op tafel. Zij maar ook het bondsbestuur hadden de stemming onder de stakenden verkeerd ingeschat. De vakbondsleiders adviseerden de leden akkoord te gaan maar wederom was de meerderheid tegen. Het grote knelpunt waren de ziektekostenpremies. De stemming werd negatief beinvloed doordat juist die dag het management 2,5 miljoen aan bonussen kon opstrijken vanwege de gestegen koers van het aandeel Boeing.

De ontevredenheid bij Boeing komt voort uit de reorganisaties die al jaren aan de gang zijn maar die geen uitzicht geven op structurele verbetering van de situatie voor werknemers. Dat leidde in 1989 ook al tot een grote staking. Hoewel er al tienduizenden banen zijn verdwenen gaat het management door met het uitbesteden van werk, vaak aan bedrijven in het buitenland.

    • Lucas Ligtenberg