Spaarpot pensioenen groeit 8 pct

ROTTERDAM, 14 DEC. Nederlandse pensioenfondsen en de zeven grootste verzekeringsconcerns beheerden per eind september van dit jaar 772 miljard gulden. Dat is een stijging met 8 procent ten opzichte van een jaar geleden en een toename met drie procent in vergelijking met juni van dit jaar.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS constateert dat het toegenomen bezit van de zogenoemde insitutionele beleggers vooral wordt besteed aan de uitbreiding van de effecten-portefeuille. Binnen deze portefeuille signaleert het CBS een verschuiving naar beleggingen in buitenlandse aandelen en obligaties.

Het totale aandelenbezit van pensioenfondsen en grote verzekeraars nam sinds eind juni van dit jaar toe met 15 miljard gulden tot ruim 175 miljard. De helft van deze toename is veroorzaakt door de stijgende beurskoersen, de overige 50 procent bestaat uit nieuwe aankopen. De portefeuille van de institutionele beleggers bestaat voor 23 procent uit aandelen in vergelijking met een aandeel van 20 procent een jaar geleden. Ook de waarde van de obligaties in handen van institutionele beleggers is toegenomen, met 12 procent in een jaar tijd.

De toegenomen interesse van pensioenfondsen en verzekeraars voor buitenlandse effecten manifesteert zich vooral in de aanschaf van buitenlandse aandelen. Sinds eind 1990 is het belang van de buitenlandse aandelen in het totale aandelenbezit toegenomen van 42 tot 49 procent.

Behalve in aandelen en obligaties houden de institutionele beleggers belangen in vastgoed, onderhandse leningen en hypotheken. De onderhandse leningen nemen in de beleggingen traditioneel een belangrijke plaats in. Procentueel beslaan deze leningen 31 procent van de portefeuille van de institutionele beleggers.

Het vastgoed neemt met een bedrag van 59,7 miljard minder dan 8 procent van de portefeuille voor haar rekening. Hypotheken beslaan met 70 miljard ongeveer 9 procent van de beleggingen.