Siemens op zelfde weg als Philips

MÜNCHEN, 14 DEC. De revolutie binnen het Duitse elektronicaconcern Siemens mag zich geruislozer voltrekken dan de Centurion-operatie bij concurrent Philips, de resultaten liegen er evenmin om. Siemens-voorzitter dr. Heinrich von Pierer maakte vanmorgen bekend dat het oppep-programma 'TOP' de afgelopen drie jaar tot een produktiviteitsverbetering heeft geleid van 20 procent en komend jaar moet de produktiviteit nog eens met 9 procent stijgen. Dat komt neer op 8 miljard D-mark (9 miljard gulden) omzetgroei met hetzelfde aantal werknemers.

Von Pierer gaf vanmorgen in München een toelichting op de resultaten over het boekjaar 1994-1995, afgesloten op 30 september. Vorige maand maakte het concern al een nettowinst bekend van DM 2,08 miljard, 26 procent meer dan een jaar eerder en een omzetstijging van 5 procent tot DM 88,8 miljard. “Ondanks moeilijke omstandigheden hebben we onze doelen volledig bereikt”, zei Von Pierer. Hij rekent voor het lopende boekjaar op voortzetting van de volume- en resultaatverbetering, ondanks afnemende groei op de mondiale elektronicamarkt. Daarmee lijkt het concern de stagnerende resultaten uit de periode 1992-1994 definitief achter zich te laten.

De Siemens-voorzitter wees erop dat de feitelijke omzetgroei van Siemens het voorbije jaar 13 procent bedroeg. De waardestijging van de bikkelharde Duitse mark tegenover veel andere valuta drukte de groei in geld evenwel met 3 procent. Forse prijsconcurrentie op de internationale markt had een negatief effect op de omzet van nog eens 5 procent.

Tevreden toonde Von Pierer zich met de hervatting van de omzetgroei in Duitsland, waar Siemens DM 37,9 miljard verdiende, 6 procent meer dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet nam met 4 procent toe tot DM 50,9 miljard. “Maar zonder de waardestijging van de D-mark hadden we buiten Duitsland 10 procent groei kunnen boeken.”

De opleving bij Siemens schreef Von Pierer toe aan zowel goede prestaties in de sectoren halfgeleiders, autotechniek en bedrijfstelecommunicatie, als aan de DM 7 miljard kostenreductie als gevolg van het TOP-programma. Met name de omzetgroei van 36 procent in chips, die net als bij Philips de belangrijkste bijdragen leveren aan het concernresultaat was significant. Van Siemens' grote brutoresultaat van 2,98 miljard D-mark 1,02 miljard afkomstig van de divisie Componenten. De divisies Industrie en Communicatie, elk met ruim DM 20 miljard omzet, ruim drie maal groter dan Componenten, droegen respectievelijk DM 702 en DM 645 miljoen aan het resultaat bij.

Siemens ondernam de laatste jaren allerlei campagnes om omzetgroei en winstgevendheid te herstellen. Zo schrapte het concern sinds 1992 10 procent van de toen ruim 400.000 banen, verschoof produktie naar het minder dure buitenland, dunde produkt-portfolio's uit en verwijderde hiërarchische lagen om bedrijfsprocessen te versnellen. Von Pierer blikte tevreden terug: de produktiviteitsverbetering bedroeg in het boekjaar 1992-1993 4 procent, een jaar later 6% en vorig jaar zelfs 7%. “De maatregelen slaan aan.”

Net als Philips-collega Jan Timmer, die niet vaak genoeg kan zeggen dat Centurion nooit meer ophoudt, beklemtoonde Von Pierer dat het TOP-programma met kracht wordt voortgezet. “Prijsdruk, valuta-effecten en loonkostenstijgingen dwingen ons kostenreductie en produktiviteitsverbetering in de hele onderneming hoge prioriteit te blijven geven. We hebben de afgelopen twee jaar een aantal structurele problemen opgelost en gaan nu over in een continu verbeteringsproces. Maar we hebben nog een hoop huiswerk te doen.”

Daarbij gaat de aandacht op korte termijn uit naar herstructurering van de verliesgevende divisie Verkeerstechniek en de sectoren Publieke Telecommunicatienetten en Energie-opwekking (KWU) en -distributie. Hiervoor reserveerde Siemens het afgelopen boekjaar als DM 2,2 miljard.

Om de rendementsdoelstelling voor de middellange termijn (15% op het eigen vermogen; nu is dat 9,4%) waar te maken en de afhankelijkheid van de thuismarkt te verkleinen, mikt Siemens net als Philips op voortvarende expansie in het buitenland. Tweederde van de toegevoegde waarde realiseert Siemens nog in Duitsland zelf, terwijl zijn markt voor 60 procent elders ligt. Dat is te veel, oordeelt Von Pierer. Als groeiregio kenschetste ook hij Azië, waar Siemens inmiddels met 35.000 mensen DM 8,6 miljard omzet behaalt. Tot het jaar 2000 wil Siemens DM 5 miljard steken in verdere Aziatische groei, waardoor zijn omzet er moet stijgen tot zo'n DM 20 miljard.

    • Hans Wammes