Senaat steunt missie Bosnië, Huis 'bezorgd'

WASHINGTON, 14 DEC. De twee huizen van het Amerikaanse Congres hebben gisteren een verschillend oordeel uitgesproken over de uitzending van Amerikaanse troepen naar Bosnië.

De Senaat steunde de missie, zij het met tegenzin en op voorwaarde dat het Bosnische regeringsleger wordt versterkt. Het Huis van Afgevaardigden sprak “ernstige zorg en oppositie” tegen het Bosnië-beleid van president Clinton uit. Tegelijk gaf het Huis in een resolutie wel steun aan de Amerikaanse manschappen. Zowel Senaat als Huis verwierp een resolutie die financiering van de missie zou blokkeren.

De grote reserves in de Amerikaanse publieke opinie over de troepenzending naar Bosnië weerspiegelden zich in de debatten in het Congres. De meeste Democraten steunden het beleid van de president, maar de meeste Republikeinen namen daar afstand van, ook degenen die uiteindelijk instemden met de troepenzending omdat ze de president als opperbevelhebber van de strijdkrachten niet wilden afvallen.

Nadat eerst de Senaat (77 tegen 22) en vervolgens ook het Huis (218 tegen 210) had gestemd tegen het voorstel om de regering fondsen voor de missie te onthouden, waren de andere stemmingen vooral van symbolische betekenis, daar de uitzending immers al een feit was. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Robert Dole, had zich de afgelopen twee weken sterk gemaakt voor steun aan de troepenzending. Dole was niet overtuigd door de argumenten van de president, maar vond ook niet dat het Congres de toezeggingen die de president gedaan had kon ondergraven.

Dinsdagavond had Clinton de Republikeinse leiders verzekerd dat de Verenigde Saten de leiding zouden nemen bij de bewapening en training van het Bosnische leger. Dole had erop aangedrongen dat Clinton zich daar schriftelijk toe zou verplichten. De president schreef dat de VS “een leidersrol op zich nemen in de coördinatie van een internationale inspanning die moet verzekeren dat de Bosnische Federatie de noodzakelijke steun krijgt om een voldoende militair evenwicht te bereiken”. Over die formulering, die niet stelt dat de Amerikanen zèlf wapens zullen leveren of training van militairen ter hand zullen nemen, is lang onderhandeld.

Met 69 tegen 30 stemde de Senaat voor de resolutie van Dole en zijn partijgenoot McCain, die stelt dat de president de verplichting kan nakomen die hij is aangegaan om Amerikaanse troepen voor een jaar naar Bosnië te sturen. “We steunen de president niet, we steunen de troepen”, aldus Dole.

De resolutie waarin het Huis van Afgevaardigden zijn zorg over de onderneming uitsprak, maar tegelijk ook steun voor de troepen, kreeg 287 stemmen voor, en 141 tegen. Een soortgelijke resolutie haalde het in de Senaat niet.

    • Juurd Eijsvoogel