Scholen in Den Haag tegen wegsturen illegale leerlingen

ROTTERDAM, 14 DEC. Openbare en bijzondere scholen in Den Haag weigeren mee te werken aan de koppelingswet, die scholen verplicht illegale leerlingen ouder dan zestien jaar weg te sturen. Dit schrijft de Haagse wethouder A. van Kampen (PvdA) namens de schoolbesturen aan de Tweede Kamer.

De koppelingswet wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld en beoogt mensen zonder verblijfsvergunning uit te sluiten van sociale en medische voorzieningen. Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor illegalen die in levensgevaar verkeren, illegalen die juridische bijstand nodig hebben en kinderen van illegalen die leerplichtig zijn. Deze laatste groep kan tot zijn zestiende jaar naar school, maar moet daarna van school verdwijnen.

Het kabinet legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de scholen, die moeten controleren of hun leerlingen in Nederland mogen verblijven. De scholen keren zich tegen deze controle. “Als allochtone leerlingen telkens moeten aantonen dat ze hier mogen verblijven, is dat met het oog op de integratie een averechts signaal”, schrijft Van Kampen.

Ook vinden de besturen het principieel niet de taak van scholen om de legaliteit van leerlingen te toetsen. De overheid kan de rijksbijdrage aan de school stoppen, als blijkt dat er een illegaal ouder dan zestien jaar in de klas zit.