Rotterdam wil Zestienhoven wel openhouden

ROTTERDAM, 14 DEC. Het Rotterdamse college van B en W wil de luchthaven Zestienhoven niet naar het noorden verplaatsen. De aanleg van een nieuwe luchthaven in de polder Schieveen lijkt daarmee definitief van de baan.

Dit blijkt uit een plan dat het Rotterdamse college vanmiddag presenteerde over het voortbestaan van Rotterdam Airport, de officiële naam voor Zestienhoven. Aan het handhaven van de luchthaven op de huidige plaats verbindt het college wel een aantal voorwaarden. De luchthaven moet zich gaan richten op het zakelijke verkeer binnen Europa, er moet een einde komen aan de sport-, les- en reclamevluchten en er mogen geen nachtvluchten worden uitgevoerd tussen elf uur 's avonds en zes uur 's ochtends. Daarmee hoopt het gemeentebestuur de geluidshinder van de luchthaven voor omliggende woonwijken terug te dringen. Het aantal klachten steeg het afgelopen jaar naar recordhoogte, ondermeer door vluchten van verouderde Russische vrachtvliegtuigen.

Het college van B en W wil zo snel mogelijk met minister Jorritsma en de NV Luchthaven Schiphol, de exploitant van de luchthaven, overleggen over de nieuwe plannen. Als met het kabinet en Schiphol geen overeenstemming wordt bereikt, sluit het gemeentebestuur niet uit dat het alsnog zijn standpunt over sluiting van Zestenhoven handhaaft.

Al sinds de jaren zeventig wordt in de Rotterdamse gemeenteraad gepraat over Zestienhoven. Na de laatste raadsverkiezingen was er een kleine meerderheid voor sluiting van de luchthaven. Daarover beslist echter niet Rotterdam, maar het rijk.

Door niet te kiezen voor een grotere Rotterdamse luchthaven in de polder Schieveen kan begonnen worden met de ontwikkeling van de noordrand van de stad. Het gemeentebestuur wil daar zo spoedig mogelijk beginnen met de bouw van 2.700 woningen en de aanleg van bedrijfsterreinnen. Een klein zakenvliegveld zal naar verwachting van het college een forse bijdrage leveren aan de versterking van de economie in de Rotterdamse regio. Het vliegveld beidt nu direct werk aan ongeveer 1.600 mensen, nog eens 3.000 arbeidsplaatsen zijn indirect met de luchthaven gemoeid.