'Plutoniumsmokkel geen opzet BND'

BONN, 14 DEC. De Duitse onderminister Bernd Schmidbauer (CDU), de buitenlandse inlichtingendienst BND en de Beierse recherche ontkennen dat de smokkel van een op 10 augustus 1994 op vliegveld München in beslag genomen partij Russisch plutonium mede door hen was opgezet. Na een bericht van die strekking in de Süddeutsche Zeitung van gisteren eist de SPD het aftreden van Schmidbauer, die in kanselier Helmut Kohls kanselarij het werk van de inlichtingendiensten coördineert.

In de Münchense krant hadden gisteren vooral citaten uit een notitie van een ambtenaar van het ministerie van buitenlandse zaken van 11 oktober 1994, vijf dagen voor de Bondsdagverkiezingen, de aandacht getrokken. Daarin heette het dat de BND de smokkel van 363 gram plutonium niet alleen had ontdekt maar ook mede zelf had opgezet. Uit BND-documenten van september 1994 en uit verklaringen die de Spaanse gewezen BND-agent Rafael “Rafa” Ferreras vorige week voor de Bondsdagcommissie aflegde zou ook zijn gebleken dat over de hoogte van diens bemiddelingspremie (100.000 DM) “op politiek niveau” (dus door Schmidbauer) zou zijn beslist.

Deze “Rafa” had zomer 1994 in Madrid namens de BND contacten gelegd met de plutoniumsmokkelaars. Nadien zouden de BND en de Beierse recherche (LKA) de hoogte van zijn premie om politieke redenen, de verkiezingen kwamen in zicht, afhankelijk hebben gemaakt van zijn bereidheid tegenover Duitse en Beierse parlementaire onderzoekscommissies en de justitie te zwijgen over de preciese rol van de veiligheidsdiensten en de recherche.

Minister Klaus Kinkel (buitenlandse zaken) zei gisteren dat de ambtelijke notitie van 11 oktober voor zijn staatssecretaris bestemd was geweest en dat hij haar pas op 8 december had gelezen. Regeringswoordvoerder Peter Hausmann noemde de notitie een “persoonlijke indruk” die niets bewees over voorkennis van Schmidbauer of een persoonlijke rol van de onderminister bij de bepaling van de agentenpremie. Schmidbauer verklaarde dat hij zich nooit persoonlijk met zulke dingen bemoeit. Net als Hausmann klaagde Schmidbauer erover dat leden van de onderzoekscommissie uit de Bondsdag zich schuldig maken aan “gerichte lekkages” naar de media. Alle bewijsstukken, ook de gisteren gepubliceerde, liggen allang bij die commissie, aldus Schmidbauer. Als die ambtenaar wordt verhoord zal blijken dat het tegendeel waar is van hetgeen hij had aangenomen, aldus Schmidbauer.

    • J.M. Bik