Nieuwe spelling

Jammer, jammer, jammer... Heb ik als Nederlandse van buitenlandse afkomst heel goed de Nederlandse taal geleerd (ook schrijven), komt de Wetenschappelijke Commissie met wijzigingen.

Vele Nederlanders beheersen de taal zelf niet goed, hoe kunnen de buitenlanders, waarvan er minstens een half miljoen in ons land verblijven, die taal op deze manier goed onder de knie krijgen? Dat is toch het eerste vereiste voor een baan tegenwoordig?

Zou de Commissie zich niet beter bezig kunnen houden met bijvoorbeeld het tegengaan van taalvervuiling zoals G. Beelaerts van Blokland schrijft (NRC Handelsblad, 5 december). Ik denk dat er anders door deze wijzigingen nog meer taalvervuiling ontstaat omdat op den duur niemand meer weet hoe iets wordt gespeld. Laten wij het niet ingewikkelder maken dan het is.

    • G. van Leussen-Jovicic