Minister Dijkstal blijft Kamer lintjes opdringen

DEN HAAG, 14 DEC. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) houdt een conflict met de Tweede Kamer over de toekenning van koninklijke onderscheidingen aan Kamerleden. De minister blijft bij zijn weigering een uitspraak van de Kamer uit te voeren om volksvertegenwoordigers niet langer automatisch een lintje toe te kennen. Dit bleek gisteren tijdens overleg tussen de minister en de Kamer.

De fracties van PvdA en D66 overwegen een initiatief-wetsvoorstel in te dienen on het automatisme voor volksvertegenwoordigers af te schaffen. In het uiterste geval overweegt de PvdA-fractie een boycot. Individuele PvdA'ers accepteren dan geen lintje meer, zo kondigde fractiespecialist Apostolou aan.

De Tweede Kamer en de minister hebben al ruim een half jaar onenigheid over deze kwestie. Volgend jaar treedt het nieuwe decoratiestelsel in werking, waarmee burgers alleen nog op grond van 'bijzondere verdiensten' onderscheiden kunnen worden. De Tweede Kamer is in meerderheid van oordeel dat het ongepast is volksvertegenwoordigers alsmede ministers en staatssecretarissen dan nog automatisch een lintje toe te kennen.

Minister Dijkstal wilde de Kamer aanvankelijk tegemoetkomen in haar verlangen. Na beraad in het kabinet kwam hij hierop terug. Het kabinet vreest een politisering bij het toekennen van lintjes als burgemeesters en uiteindelijk de minister moeten oordelen welke individuele politici wel of geen lintje moeten krijgen.

PvdA'er Apostolou noemde het “absurd” dat het kabinet de Kamer iets opdringt wat de Kamer niet wil. “Op die manier hebben koninklijke onderscheidingen geen waarde meer.” D66-Kamerlid Scheltema deed Dijkstal de suggestie lintjes aan volksvertegenwoordigers alleen toe te kennen als zij hun loopbaan beëindigen, zoals in Frankrijk het geval is. De minister wees dit idee van de hand.

De Tweede Kamer moet volgende week in ieder geval een oordeel geven over een voorstel van GroenLinks en de Socialistische Partij om de toekenning van lintjes aan volksvertegenwoordigers geheel af te schaffen. Poppe (SP) wil dit voorstel in stemming brengen nu tussen de Kamer en de minister een patstelling is ontstaan. “Pas als een Kamerlid met gevaar voor eigen leven een vrouw uit het water redt, verdient hij een onderscheiding”, betoogde Poppe. Dijkstal zette daar tegenover dat het herkozen worden als volksvertegenwoordiger in een parlementaire democratie voldoende verdienste is om een lintje toe te kennen. Volgens de nieuwe regels zouden Kamerleden na 10 jaar een onderscheiding krijgen.