Leger des Heils in de Raad van Kerken

AMERSFOORT, 14 DEC. De Raad van Kerken in Amersfoort heeft het Leger des Heils toegelaten als twaalfde kerkgenootschap. Met het lidmaatschap wil het Leger des Heils onderstrepen dat “zij zich hierbij als onderdeel ziet van de zichtbare kerk van Jezus Christus”, aldus een verklaring van de raad. Het Leger des Heils telt in Nederland achtduizend leden in tachtig korpsen. Naast de twaalf lidkerken kent de Raad van Kerken nog twee gastleden en drie waarnemers.