Landbouwschap

De Industrie- en Voedingsbond van het CNV zou hebben beweerd dat “de werkgevers ook hun achterban een slechte dienst bewijzen” (NRC Handelsblad van 6 december). De opheffing van het landbouwschapschap zou inhouden, aldus het CNV, dat boeren en tuinders jaarlijks 180 miljoen aan heffingen missen.

Hier moet sprake zijn van een ernstig misverstand.

Bij opheffing van het schap worden boeren en tuinders namelijk 180 miljoen rijker of minder arm. De voedingsbonden hebben met hun breuk veel agrariërs een dienst bewezen. Wat anderen vele jaren lang niet is gelukt, hebben de voedingsbonden nu bereikt. Ik ben ze daarvoor dankbaar.

Een kostbare en anachronistische bureaucratie als het schap is niet meer van deze tijd. Het schap heeft met zijn publiekrechtelijke macht de hoogst noodzakelijke vernieuwing van de agrarische sector geblokkeerd of vertraagd.

Hirsch Ballin is door de werkgevers benaderd voor een constructie van een plaatsvervangend schap. Moge 'Paars' zo wijs zijn niet naar deze man te luisteren.

    • A. Hollander