Kritiek waarnemers EU op Palestijnse verkiezingswet

JERUZALEM, 14 DEC. Carl Lidbom, het Zweedse hoofd van de waarnemers van de Europese Unie bij de komende Palestijnse verkiezingen, heeft zich deze week in Jeruzalem kritisch uitgelaten over de late uitvaardiging van een verkiezingswet door de Palestijnse leider Arafat. “Volgens iedere standaard is de tijd voor de vorming en registratie van politieke entiteiten en groepen en de opstelling van hun politieke programma's als gevolg daarvan erg kort”, stelde hij vast in een schriftelijke verklaring die hij voorlas tijdens een ontvangst van de buitenlandse pers. De Zweedse diplomaat toonde zich ook ongerust over het uitblijven van een Palestijns decreet waarin de verkiezingsdatum officieel op 20 januari 1996 wordt vastgesteld. Het uitblijven van zo'n decreet schept volgens hem onzekerheid.

Lidbom had tot dusverre slechts een Spaanse versie van de Palestijnse verkiezingswet gezien. Die zou echter reeds zijn geamendeerd na Palestijnse protesten over de registratie en benoeming van kandidaten voor het parlement en de verdeling van de 86 zetels. “Dat dergelijke veranderingen zo kort na de uitvaardiging van de wet moeten worden gemaakt vergroot de verwarring”, stelde hij in zijn verklaring vast.

Hij zei zich ervan bewust te zijn dat zijn verklaring hard bij de Palestijnen kan aankomen maar “wij zijn niet hier om wie dan ook te plezieren”. Volgens hem kan gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de verkiezingen na 28 jaar Israelische bezetting plaatshebben, niet worden verwacht dat deze een Europees model zullen volgen. De Palestijnen hebben volgens hem nog niet een georganiseerd systeem van politieke partijen.

Lidbom wekte de indruk te vrezen dat de verkiezingen op maat worden gesneden voor Arafat persoonlijk en diens Al-Fatahbeweging en dat de oppositie door manipulatie van data en andere regels in de hoek wordt gedrongen. Hij verwachtte in elk geval dat slechts enkele onafhankelijke kandidaten in de 16 Palestijnse kiesdistricten zullen worden gekozen. Ook Palestijnse waarnemers zijn van mening dat de oppositie niet veel kansen krijgt en slechts hier en daar met individuele kandidaten kan scoren.

Lidbom gelooft dat ten hoogste een paar vrouwen in het Palestijnse parlement zullen worden gekozen. “De Palestijnse maatschappij is niet zo feministisch als de Amerikaanse”, merkte hij op. Volgens hem zou het ook beter zijn geweest indien een vrouw zou zijn opgenomen in de Palestijnse teams die de Palestijnse kiezers hebben geregistreerd.

Rond de 1,1 miljoen van de 1,6 miljoen Palestijnen hebben zich voor deelname aan de Palestijnse verkiezingen laten registreren. Lidbom zei onder de indruk te zijn van de manier waarop deze registratie is verlopen. De operatie was volgens hem goed voorbereid en werd correct en efficiënt uitgevoerd.