Kopen-op-afstand aan banden in EU

BRUSSEL, 14 DEC. In de Europese Unie moeten uniforme afspraken komen voor 'kopen-op-afstand': het via de telefoon, post, fax of per e-mail aanschaffen van goederen. Dat stelt het Europees Parlement in een gisteren aangenomen wetsvoorstel. Volgens het voorstel, dat nog door de ministerraad moet worden goedgekeurd, moeten consumenten goed geïnformeerd worden over wat ze kopen en moet er een klachtensysteem komen. Ook krijgen consumenten een afkoelingsperiode van zeven dagen, waarin ze zich uit een overeenkomst kunnen terugtrekken. Het voorstel van de parlementscommissie voor consumentenzaken om financiele diensten te betrekken bij de regels voor kopen-op-afstand, werd gisteren verworpen. Het parlement verwierp ook een voorstel van zijn commissie om kopen op afstand helemaal te verbieden. Wel vinden de europarlementariers dat voor 'telemarketing' vooraf toestemming van de klant nodig is, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland en de Verenigde Staten al geldt. Dit geldt niet voor e-mail. Ten slotte vinden de euorparlementariers dat consumenten kenbaar moeten kunnen maken dat ze niet willen worden benaderd door verkopers op afstand. In Nederland bestaat al regelgeving op dat gebied.