Kamer: apart debat over concurrentie spoor

DEN HAAG, 14 DEC. De Tweede Kamer zal maandag met minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) een nader debat voeren over de toekomst van de spoorwegen na 2000. Daarin wil de Kamer ook het aanbod betrekken van de Nederlandse Spoorwegen om voor een lager bedrag dan voorzien alle onrendabele lijnen te bedienen.

In de Vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat is vanmorgen op initiatief van GroenLinks besloten de minister voor zo'n debat uit te nodigen. Tevens heeft de Kamer de minister verzocht de brief met het bod van de NS aan haar te doen toekomen. Gisteren al bleek dat de Tweede Kamer ontevreden is over de informatie die minister Jorritsma verstrekt over de invoering van concurrentie op het spoor.

Inmiddels heeft Jorritsma op verzoek van de Tweede Kamer een nota openbaar gemaakt over de toekomst van het spoorvervoer, 'Spoor 2000' genoemd. In een begeleidende brief schrijft zij: “Ik vind het niet juist om ambtelijke voorbereidingsstukken aan de Kamer te sturen. Omdat ik ook geen reden heb om informatie achter te houden, heb ik de nota (...) toegezonden.” Ook wijst de minister erop dat zij haar opvattingen over concurrentie op het spoor al eerder heeft vertolkt.

Aanstaande maandag wordt ook het debat over de verzelfstandiging van de NS vervolgd dat afgelopen maandag niet is afgerond. Minister en Kamer stonden toen tegenover elkaar, omdat het parlement meer zekerheid over de toekomst van de onrendabele lijnen wil dan Jorritsma wenste te geven. De onderhandelingen over de onrendabele lijnen zijn nog in volle gang.

De vorige week door NS aan het ministerie verstuurde brief maakt deel uit van die onderhandelingen. In de brief schrijft de directeur van NS Reizigers dat het bedrijf huiverig is voor een te snelle invoering van concurrentie op het onrendabele deel van het spoorwegnet. Dit zou, aldus NS, leiden tot permanente arbeidsonrust en voortdurende onzekerheid over de toekomst van die lijnen.

Liever dan tot het jaar 2000 steeds 'clusters' van onrendabele treinseries ter contractering aan de overheid aan te bieden, die in de visie van minister Jorritsma dan voor een deel openbaar moeten worden aanbesteed, willen de spoorwegen nu tot het jaar 2000 een 'all in' contract.