ING Bank stapt in adviseursfirma voor MKB

DELFT, 14 DEC. De ING Bank en MKB-Nederland, de organisatie voor middelgrote en kleine ondernemingen, hebben woensdag samen MKB-Adviseurs opgericht.

Deze nieuwe onderneming gaat van start met een kleine negentig medewerkers, die tot dusver allen deel uitmaakten van MKB-Avies, een onderdeel van de w. Beide partijen nemen voor 50 procent deel in de nieuwe onderneming.

MKB-Nederland, een koepelorganisatie die 140.000 bedrijven omvat, loopt hiermee vooruit op het afbreken van het subsidieparadijs, aldus voorzitter J. Kamminga. Bedrijven betalen een “marktprijs” voor de advisering waar ze om vragen, maar leden van de branche-organisaties of lokale of regionale organisaties die bij MKB-Nederland zijn aangesloten, krijgen korting.

MKB-Nederland kan zich door het afstoten van de 'adviespoot' geheel gaan richten op het behartigen van de belangen van de aangesloten leden.

Van gedwongen winkelnering bij ING Bank zal geen sprake zijn, aldus R. Minderhoud, lid van de raad van bestuur van het bank- en verzekeringsconcern ING. Het staat MKB-Adviseurs volledig vrij klanten door te verwijzen naar andere financiële instellingen. Directeur R. Huiszoon van MKB-Adviseurs verzekerde dat de dossiers van de klanten binnen MKB-Adviseurs blijven, deze zijn dus niet toegankelijk voor ING-medewerkers.

ING verwacht van de nieuwe onderneming eenzelfde rendement als van andere activiteiten van het bank- en verzekeringsconcern, dat wil zeggen de marktrente vermeerderd met minstens 4 procent, aldus Minderhoud.

MKB Nederland zal er wel op aansturen dat MKB-Adviseurs bij doorverwijzing van klanten naar deskundigen bij voorkeur gebruik maken van zakelijke dienstverleners die zijn aangesloten bij MKB-Nederland.

MKB-Adviseurs wil onder andere cursussen aanbieden aan ondernemers op het gebied van computers en telecommunicatie. Een andere belangrijke taak wordt het ondersteunen van ondernemers bij de keuze van een vestigingsplaats. De komende jaren zal er veel behoefte zijn aan adviezen rond opvolging, zo is de verwachting. (ANP)