Heilsoldaten (2)

Vrouwenonderdrukking, kinderrampspoed, meisjesverdriet, homoleed en het lot van de stakker op een deken in de donkere, koude stegen van ons land staan in een oorzakelijk verband met de “onaangename overtuigingen” en “mottebalgeurige deugd” van groepen als het Leger des Heils en Moeder Theresa en consorten, welke christenen bovendien niet terugdeinzen voor onuitstaanbare betutteling en het onder onze neus wrijven van “vetgedrukte bank- en gironummers”.

Door hen verrichte goede daden veranderen hier niks aan. Aldus luidt de opinie van redacteur Marjoleine de Vos. Blijven deze 'schijnheilige' praktijken maar voortduren? We moeten geduld oefenen: “Misschien moeten we niet alles tegelijk willen”.

In weerwil van dit verbaal geweld heb ik toch maar wat extra's in de collectebus gestopt, die ik passeerde op de koopavond in het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam-Zuid, mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van twee vriendelijke, jonge vrouwelijke heilsoldaten, die waarachtig niet naar mottenballen roken en die mij onmogelijk konden doen zuchten: waren deze 'dreinende oude vrijsters' maar 'een beetje jonger, een beetje mooier'.

    • P. Hofland