Heilsoldaten (1)

Een merkwaardig stuk van Marjoleine de Vos (NRC Handelsblad, 7 december) 'Een onaantrekkelijk soort deugd'.

Zulks naar aanleiding van een einde-jaarsbrief van het Leger des Heils, waarin wordt gevraagd om een bijdrage in verband met de naderende feestdagen.

Door heel het artikel wordt een vergelijking getrokken met moeder Theresa, maar het gaat hier natuurlijk om onvergelijkbare grootheden. Het Leger des Heils is een al meer dan een eeuw oude, goed geleide organisatie, die in vele landen werkt en hier ten onrechte wordt betiteld als 'dogmatisch'. Ronduit stuitend is dan ook de zinsnede: “Heel graag zou men het Leger des Heils eens een flinke klap in het schijnheilige gezicht geven.”

Ja, het uitgangspunt zal door de meesten van ons niet meer gedeeld worden, nou en, als de resultaten zo praktisch zijn? Welke andere organisatie gaat bijvoorbeeld daadwerkelijk de achterbuurten in, de kroegen langs? En die muziekjes op straat, die hinderen toch niemand?

Het is allemaal wat primitief, inderdaad, maar het werk van het Leger is dan ook niet gericht op intellectuelen. En juist door dit gebrek aan pretenties blijft er weinig aan de strijkstok hangen.

    • M.A. de Jong-De Monchy