Heerma (3)

Een van de zwaarste middelen uit de parlementaire praktijk. Zo noemt uw politieke redactie de motie van afkeuring die CDA voorman Heerma deze week indiende naar aanleiding van minister Dijkstals opmerkingen over het grondwettelijk onderwijsartikel (NRC Handelsblad, 6 december).

Onjuist. Het zwaarste middel is de motie van wantrouwen. Zo'n motie is topzwaar omdat ons parlementaire stelsel is gebaseerd op de ongeschreven 'vertrouwensregel': alleen als er een vertrouwensband bestaat tussen Kamer-meerderheid en regering kan er verder geregeerd worden. Wordt dit vertrouwen opgezegd - doordat een meerderheid steun geeft aan die beruchte motie - dan dient ofwel de minister, ofwel het hele kabinet op te stappen.

Een 'motie van afkeuring' kan de status van een motie van wantrouwen hebben, maar heeft het niet per definitie. Dat moet de minister uitzoeken in de Kamer. Zo informeerde minister Sorgdrager onlangs indringend wat de indieners en ondertekenaars van een 'wij betreuren'-motie naar aanleiding van haar ontslagbeleid voor ogen stond. Heb ik nog uw vertrouwen, of heb ik het niet meer, wilde ze van de Kamermeerderheid weten. Met andere woorden, is dit een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen? In het laatste geval was ze zeker een andere baan gaan zoeken.

    • Drs. A.H.L. Westerouen van Meeteren