Heerma (1)

Hoewel ik nauwelijks of geen affiniteit heb met de heer Heerma en het CDA, ben ik verbijsterd over het hoofdredactioneel commentaar in NRC Handelsblad van 8 december, gekopt 'Herrie rond Heerma'. Dat daarin volkomen voorbij wordt gegaan aan de werkelijke oorzaak van de kennelijke woede van de CDA fractieleider, namelijk niet de wijze van zijn wel of niet 'handig' opereren als oppositieleider met de gewraakte motie(s) over artikel 23 van de Grondwet, maar wel zijn grote ontstemming over de anonieme critici in zijn eigen gelederen, verbaast mij in hoge mate.

Dat men zich in andere media soms wel inlaat met anonieme gefrustreerden is nog tot daaraan toe, maar dat NRC Handelsblad deze kwalijke (anonieme) handelwijze klaarblijkelijk niet afkeurenswaardig acht, stelt mij diep teleur.

    • G.R. Knoop