Handschrift

In W&O van 30 november staat een plaatje van het 'rechtshellend verbonden guirlande handschrift'. Volgens het bijschrift zou dit 'in de jaren zeventig in zwang (zijn) geraakt.

Exact dit soort handschrift leerde ik in de eerste klas van een school voor GLO (=gewoon lager onderwijs) in 1923. Mijn schooljuf was haar tijd dus vijftig jaar vooruit.

    • N.F.I. Schwarz