Groningse studenten ontevreden over docenten

GRONINGEN, 14 DEC. Een meerderheid van de studenten van de Groningse Universiteit is tevreden over de inhoud en het wetenschappelijk gehalte van de studie. Een grote groep studenten is niet te spreken over de didactische kwaliteiten van docenten.

Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2.500 studenten. De Groningse universiteit was die daarmee de eerste die een groot onderzoek onder de eigen studenten heeft gehouden. Aanleiding was een Nipo-enquête die een jaar geleden in Elsevier werd gepubliceerd. De Groningse Universiteit kwam toen niet goed uit de bus.

Van de studenten in Groningen zegt 68 procent het niveau van de vakken goed te vinden. Voor zestig procent voldoet de studie aan de verwachtingen. Docenten scoren bij studenten goed met hun inzet, kennis en voorbereiding van colleges. Voor 'leren studeren' en voor schrijf- en spreekvaardigheid zou respectievelijk 46, 41 en 38 procent meer aandacht willen zien. Over de didactische kwaliteiten van docenten is 34 procent niet tevreden. De onderzoekers tekenen hierbij aan dat veel studenten die hier positief oordelen aangeven ook docenten te hebben die niet goed les geven.

De propaedeuse is volgens 67 procent met een normaal werktempo goed in een jaar te halen; 44 procent vindt vier jaar te kort voor de hele studie. Minpunt is volgens 35 procent van de studenten de manier waarop audiovisuele middelen en computers worden gebruikt.

Studenten pleiten veelal voor meer werkcolleges, meer practica, probleemgericht onderwijs en projectmatig werken in groepsverband. “Wetenschappelijk onderwijs is voor studenten meer dan alleen massale hoorcollege's”, aldus W. van Doorn van de Werkgroep Studentenquête. De resultaten worden nog uitgesplitst naar faculteit.

Voorzitter E. Bleumink van het college van bestuur zegt verheugd te zijn met de resultaten. Volgens hem wordt veel gedaan om de didactische kwaliteiten van de docenten te verbeteren. “Maar in mijn tijd werd ook al gezegd dat docenten niet konden lesgeven. En het wordt ook van leraren op de middelbare school gezegd.” Hij signaleert wel een omslagpunt bij docenten. Met het toenemend gebruik van informatietechnologie tijdens college's wordt de docent steeds meer “een coach en een didacticus”.