Groei '95 iets lager, werkloosheid daalt sneller dan eerder voorspeld; Planbureau: vertraging groei tijdelijk

DEN HAAG, 14 DEC. De Nederlandse economie groeit dit jaar iets minder dan het Centraal Planbureau (CPB) in september nog voorzag, namelijk met 2,75 procent in plaats van 3 procent. Dit blijkt uit een halfjaarlijkse tussenrapportage van het planbureau.

Voor 1996 voorspelt het CPB nog steeds een groei van het bruto binnenlands produkt van 2,5 procent. Het planbureau zegt dat de aarzeling in de internationale conjunctuur die zich in de eerste helft van dit jaar aandiende, niet lang zal aanhouden. Het CPB beschikt over aanwijzingen dat de huidige groeivertraging in Nederland gematigd en van korte duur zal zijn. Vooral de gedaalde rente en de gestegen beurskoersen duiden daarop.

De omstandigheden voor groei zijn bijna over de hele wereld gunstig, aldus het CPB: een lage inflatie, bevredigende winsten, gematigde loonstijgingen en voldoende capaciteitsruimte voor verdere groei. Maar tegenvallers zijn vooral voor Europa niet uit te sluiten, waarschuwt het planbureau.

Het CPB blijft bij zijn eerdere prognose dat de werkgelegenheid in Nederland dit jaar met 85.000 en volgend jaar met 100.000 banen zal groeien. De werkloosheid daalt harder dan het CPB eerder voorspelde: dit jaar met 22.000 in plaats van 7000 en volgend jaar met 20.000 in plaats van 10.000.

Uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend maakte, blijkt dat de werkloosheid in de periode september tot en met november is blijven dalen en uitkwam op 451.000. Afgezien van seizoensinvloeden daalt de werkloosheid sinds het begin van dit jaar met 3000 à 4000 per maand.

Het CPB verwacht dat de inflatie volgend jaar iets hoger zal uitkomen eerder voorspeld: 2,5 procent in plaats van 2,25 procent. Dit jaar komt de inflatie uit op 2 procent. De wat hogere inflatie volgend jaar hangt samen met de hogere invoer- en concurrentieprijzen die het CPB nu voorziet, terwijl ze dit jaar minder zijn gedaald dan eerder werd verwacht. Het planbureau verwacht voor de wereldhandel in '95 en '96 een “respectabele” groei van 7,5 procent.